ANTISCHIMMEL - protiplesňový prípravok 100ml

Kód: 153
Akcia Novinka Tip
€11 –22 %
porovnanie Antischimmel + pliesen
€11 –22 % €8,50
Skladom

ANTISCHIMMEL - protiplesňový prípravok

Originálna nemecká kvalita!

Komplexná ochrana pred plesňami, dezinfekcia, ošetrenie priestorov a povrchov v interiéroch aj exteriéroch.

Objem: 100ml

Detailné informácie

Podrobný popis

ANTISCHIMMEL - protiplesňový prípravok

Originálna nemecká kvalita!

Použitie látky: Komplexná ochrana pred plesňami, dezinfekcia, ošetrenie priestorov a povrchov v interiéroch aj exteriéroch.

Komplexná dezinfekcia, ošetrenie priestorov, povrchov v interiéroch,exteriéroch.

Ochrana rúk: Použite vhodné ochranné rukavice. Vhodný materiál: butylkaučuk (hrúbka materiálu rukavíc: 0,5 mm; doba prieniku materiálom rukavíc: 8 hodin).

Ochrana očí: uzavreté ochranné okuliare s bočnicami.

Ochrana tela: ochranný odev, ochranná zástera.

Pracujte pri dobrom vetraní. Venujte pozornosť maximálnej čistote! Použité nástroje po použití dôkladne očistite. Produkt skladujte pri izbovej teplote a pokiaľ možno bez prílišného pôsobenia svetla.

Po rozliatí okamžite absorbujte produkt savým materiálom (zbytky chleba alebo dielenský absorbčný prostriedok na kvapaliny) a vložte do označenej odpadovej nádoby, znečistené miesto umyte veľkým množstvom vody, zasiahnutý priestor vyvetrajte. Zabráňte vniknutiu produktu do pôdy, vody alebo kanalizácie. Používajte ochranný odev.

Prvá pomoc: Po kontakte s očami: Opatrne vyplachujte oko po dobu 10 minút s otvoreným viečkom a smerom k vonkajšiemu viečku. 

Obsahuje: 5 - < 8 g peroxidu vodíka na 100 g produktu